Uncategorized

Друштво за угостителство и игри на среќа ПРИНЦЕСС ХОТЕЛ И КАЗИНО ДОО Богородица Гевгелија

Друштво за угостителство и игри на среќа ПРИНЦЕСС ХОТЕЛ И КАЗИНО ДОО Богородица Гевгелија Дејности на коцкање и обложува...

Continue reading

Uncategorized

Трговско друштво за производство,трговија и услуги КОНТИ ХИДРОПЛАСТ ДООЕЛ Гевгелија

Трговско друштво за производство,трговија и услуги КОНТИ ХИДРОПЛАСТ ДООЕЛ Гевгелија Производство на плочи листови цев...

Continue reading

Uncategorized

Друштво за производство,трговија и услуги МАРКАРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ с. Долно Караслари Велес

Друштво за производство,трговија и услуги МАРКАРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ с. Долно Караслари Велес Производство на електрична и...

Continue reading