Uncategorized

АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ (ЦРМ) Акционерско Друштво за производство и промет со производи на црна металургија-ладно валан, поцинкован и пластифициран лим Скопје

АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ (ЦРМ) Акционерско Друштво за производство и промет со производи на црна металургија-ладно валан, по...

Continue reading

Uncategorized

Друштво за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци

Друштво за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА ДО...

Continue reading

Uncategorized

Друштво за приредување игри на среќа Државна видеолотарија на Република Македонија – КАСИНОС АУСТРИА ДОО Скопје

Друштво за приредување игри на среќа Државна видеолотарија на Република Македонија - КАСИНОС АУСТРИА ДОО Скопје Дејно...

Continue reading

Uncategorized

Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје

Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Ск...

Continue reading

Uncategorized

МАКСТИЛ Акционерско друштво за производство и трговија со производи за црна металургија Скопје

МАКСТИЛ Акционерско друштво за производство и трговија со производи за црна металургија Скопје Леење на челик Друштвото ...

Continue reading

Uncategorized

Акционерско друштво за производство, откуп, ферментација и промет на тутун АЛАЈАНС УАН МАКЕДОНИЈА Кавадарци

Акционерско друштво за производство, откуп, ферментација и промет на тутун АЛАЈАНС УАН МАКЕДОНИЈА Кавадарци Одгледува...

Continue reading

Uncategorized

Друштво за спортски обложувалници и игри на среќа, трговија и услуги ЗЛАТНА КОПАЧКА – ЕДЕН ДОО Скопје

Друштво за спортски обложувалници и игри на среќа, трговија и услуги ЗЛАТНА КОПАЧКА - ЕДЕН ДОО Скопје Дејности на коц...

Continue reading