Јавно претпријатие за стопанисување со државните шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ П.О.-Скопје

Искористување на шумите

Друштвото Јавно претпријатие за стопанисување со државните шуми НАЦИОНАЛНИ ШУМИ П.О.-Скопје ; Јавно претпријатие за стопанисување со државните шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ П.О.-Скопје е најголемата компанија во областа на Искористување на шумите и долги години наназад е лидер во оваа област. Исто така една од водечките во делот на производство, трговија и услуги

2018 Inc. 5000 Rank: # 92

Место:

ГАЗИ БАБА

Година:

2018

Приход:

27

Раст:

-2.1

Добивка:

0.3

Дејност:

Сите

Вработени:

2250

Управител:

Лице

Детални податоци за компанијата

Назив: $$
Целосен назив: $$
Дејност: $$
Улица: $$
Населено место: $$
Општина: $$
Град: $$
Плански регион: $$
Телефон: $$
Е-пошта $$
ВЕБ $$
Оснивач $$
Директор: $$
Приход поголем од: $$
Раст на приход %: $$
Профит поголем од: $$
Раст на профит %: $$
Број на вработени поголем од: $$
Оснивачки капитал поголем од: $$
Дата на основање: $$
Ранг по промет: $$
Ранг по добивка: $$
44
позиција

ВО ЛИСТА НА НАЈГОЛЕМИ

77
позиција

ВО ИНДУСТРИЈА

55
позиција

ВО СКОПЈЕ

Управител на компанијата

``Генерален менаџер и мнозински акционер``

Учесник во листата на 500 НАЈГОЛЕМИ

"Пишете ни"

Најголема компанија од прехрамбена индустрија

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *