Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје

Производство на електрична енергија

Друштвото Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје е најголемата компанија во областа на Производство на електрична енергија и долги години наназад е лидер во оваа област. Исто така една од водечките во делот на производство, трговија и услуги

2018 Inc. 5000 Rank: # 5

Место:

ЦЕНТАР

Година:

2018

Приход:

223

Раст:

1.98

Добивка:

27.3

Дејност:

Сите

Вработени:

4754

Управител:

Лице

 

Детални податоци за компанијата

Назив: $$
Целосен назив: $$
Дејност: $$
Улица: $$
Населено место: $$
Општина: $$
Град: $$
Плански регион: $$
Телефон: $$
Е-пошта $$
ВЕБ $$
Оснивач $$
Директор: $$
Приход поголем од: $$
Раст на приход %: $$
Профит поголем од: $$
Раст на профит %: $$
Број на вработени поголем од: $$
Оснивачки капитал поголем од: $$
Дата на основање: $$
Ранг по промет: $$
Ранг по добивка: $$
44
позиција

ВО ЛИСТА НА НАЈГОЛЕМИ

77
позиција

ВО ИНДУСТРИЈА

55
позиција

ВО СКОПЈЕ

Управител на компанијата

``Генерален менаџер и мнозински акционер``

Учесник во листата на 500 НАЈГОЛЕМИ

"Пишете ни"

Најголема компанија од прехрамбена индустрија

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *