Што се веб стандарди

World Wide Web Consortium (W3C) заедно со некои други групи создадоа технологија за креирање на веб-базирана содржина. Овие технологии кои ние ги викаме ‘веб стандарди’ се внимателно создадени да ги донесат најдобрите резултати на повеќето од корисниците на Интернет.

Креирањето на веб страници според веб стандардите го олеснува и го намалува трошокот за изработка, притоа донесува страници кои се пристапни за повеќе луѓе и Интернет уреди. Страниците изработени според овие стандарди ќе продолжат да функционираат правилно без разлика дали на пазарот ќе излезат нови Интернет уреди.

Страницата која е изработена сопред веб стандардите:

  • ќе бие пристапна за секој
  • ќе функционира и во иднина
  • ќе биде лесна за одржување
  • ќе тежи помалку
  • ќе биде компатибилна со новите прелистувачи
gravatar
Автор: Даниел Брзанов
За авторот: Здраво! Јас сум Даниел a.k.a. Delicon, се занимавам со веб дизајн и програмирање повеќе од 10 години и сакам да го споделам своето знаење со сите што се заинтересирани за тоа.

1 коментар

  1. […] содржина, повлекува неколку феномени. Недоволна имплементација од W3C вклучувајќи ги и самите креатори на ова темпо, а тоа се […]