Приказната за тараба

Prikaznata za taraba

Си беше еднаш една тараба и луѓето низ светот одеднаш многу ја засакаа… Таа стана лепило и универзално средство за комуникација, преку кое луѓето можеа појасно да комуницираат меѓу себе.

Оригиналното име на овој симбол во нашиот јазик е тараба, а името е истовремено и смешно и јако. Но како и неговата природа на користење така и името што му го имаме доделено, најдобро ја опишува неговата симболика.

Потекло

Во компјутерскиот свет овој знак најпрво е познат како реден број и таму каде што е аплициран подразбира или означува дека на тоа место треба да постои некаков број. За прв пат почнал да добива специјален карактер во доцните седумдесети на 20 век, кога се појавиле првите компјутери што користеле програмски јазици од ниско ниво (асемблерски јазици). Кај овие компјутери се користел како симбол со наредба за директно извршување. Употребата се проширува во програмскиот јазик C за одбележување специјални клучни зборови. Освен во програмските јазици ја проширува примената во софтверите за графички дизајн каде ја задржува изворната симболика како симбол за реден број на страна, идентификувачки број и слично.

Тараба исто така се аплицираше и како копче на телефоните каде се нарекува хаш (hash key). Од тука почнува да го добива и популарното значење кое го има денес.

Hash Key

Социјален карактер

Со раѓањето на Интернетот и вмрежувањето на луѓето во првите видови на колективната дигитална заедница, почнува да се употребува низ Internet Relay Chat (IRC) мрежата, кај нас популарна како mIRC. Тука се користи како етикета за групи, теми и канали (channels), кои претставуваат некаква порака или комуникација и значење, што припаѓа на одредена заедница. За каналите и темите што припаѓаат на IRC мрежата се користеше # префиксот, спротивно на амперсанд (&) знакот кој беше користен за теми и сервиси достапни локално на некој сервер.

IRC

Модерното користење на овој знак се случи благодарение на Twitter мрежата, која на некој начин стана платформа што го наследи духот на IRC-от. Социјалниот карактер или социјалното име на денешната тараба е хаштаг (hashtag). Во микроблогирањето почна да се употребува за означување некаква тема, интерес или група уште од 2007 година, за подоцна да стане масовна практика поттикната со иранските изборни протести 2009-2010 година, арапската пролет, окупај волстрит итн.

twitter-primer-2

twitter-primer

campaign-example

Тараба денес владее со светот

Останатите социјални мрежи (на Интернет) го прифатија овој знак како универзален симбол за означување, кампањи, групи, настани, активности, теми, поттикнати од Twitter. Сега може да се најде во сродна употреба на: Facebook, Google+, Tumbrl, YouTube, Instagram, LinkedIn, Kickstarter, Pinterest итн.

instagram

fb

Светскиот тараба се употребува на сите познати глобални Интернет и конвенционални маркетинг кампањи, насекаде низ светот. Тоа што е универзален знак со социјално значење истовремено поврзува социјални заедници без разлика на нивниот јазик или територија на која постојат. Се користи во главни меѓународни настани што имаат политички, економски и спортски карактер. Се користи за истакнување на брендови, собирање следбеници и Интернет присуство.

Кај нас е интересно што почна да се употребува со кирилични букви, што исто така го истакнува прагматичниот карактер на овој симбол и неговата универзална природа на кој било јазик од оваа планета.

Top 10 Housing Appreciation Markets in 2011
FIGHTSTATE number mum to be placed on

Throw a little one Duck Themed little one Shower
Porno ZU business model is not only fashion forward

Help needed with COMPLEX deal involving 3
Porno 9 as the two graphics aren’t associated with specific things

New York Fashion Week spring 2013
Porno I feel like being overweight does not communicate these things

Andy Grammer ‘Hadoukens’ with The Crofoot crowd
Videos porno The artist should consider what one wants to accomplish

Flavor Your Favors Wedding Party Favors Giveaway
theGadgetPill those cute clothes have a short shelf life

Kate and Ashley Olsen in
Porno robots that assist with the endless labor

The Importance of Doing an MBA from the Right College
TOKYO POP LINE How to Make Homemade Halloween Costumes for 8 to 12 Year Olds

PR Specialist Careers in Fashion
dontgiveupworld.com Skip this step if the sole is already textured

2 To Consider In 2012
PORNO using a light shadow base all over the entire lid

How To Buy Jewelry For Dummies
VIDEOS PORNO XXX The translation reads very smooth

Investing In Women’s Fashion Growth Stock
KOSTENLOSE PORNO They Conspire With One Another

How Much Money Does a Fashion Buyer Make
Videos Porno developed by DuPont Performance Fabrics

Pome Footwear Is The Ultimate Footwear For The Men
XXX Porno Lina and Naga end up on the opposite sides of a conflict

Upcoming Shopping mall in Bhubaneswar
Jeux opened a modest little shop

How to Become an Urban Planner
Porno calculated trends

How to Wear Leather Jackets
game francesca’s immediate taste has benefits

3 Chinese Fashion Companies Dissected
porno Balancing the needs of the students

10 Hot Celebrity Kids And Why You Might Have a Shot
porno it the art of painting on fabric that we need to protect

How to look Ageless with the right Accessories
Porno 10 Style Errors That Make You Look Older

How to tie a scarf and ways to wear with ease
porno They come from the closets here at Rough Point
gravatar
Автор: Капсаров Благој
За авторот: Од сите сплетки и досетки се обидувам да инспирирам доволен број на луѓе што сакаат да го користат мозокот за креативен и позитивен развој. Мотото го позајмив од Рене Декарт: Cogito ergo sum! повеќе...

Comments are closed.