Креативни реклами #6

kreativni reklami 5

Верувам дека добрата реклама е најбрзиот начин да се пренесе пораката до публиката, а доколку таа е привлечна станува инспирација и за другите. Најчесто рекламата е само реклама, но сепак некои компании се трудат многу за да ја направат нивната промотивна кампања уникатна, впечатлива и успешна.

Во продолжение следуваат 10 креативни реклами #6.

Attack Hotdog

Attack Hotdog

Better gear

Better gear

Fly Loja

Fly Loja

Freshlife Egg

Freshlife Egg

Oriental Barbeque Sauce

Oriental Barbeque Sauce

Pain Indonesia

Pain Indonesia

Rhythm For Your Water Bills II

Rhythm For Your Water Bills II

Sugarcane or Banana

Sugarcane or Banana

The Godzilla

The Godzilla

The Strawberry

The Strawberry

gravatar
Автор: Сања Лазаровска
За авторот: н/д

Comments are closed.