Креативни реклами #2

kreativni-reklami-2

Верувам дека добрата реклама е најбрзиот начин да се пренесе пораката до публиката, а доколку таа е привлечна станува инспирација и за другите. Најчесто рекламата е само реклама, но сепак некои компании се трудат многу за да ја направат нивната промотивна камања уникатна, впечатлива и успешна.

Во продолжение следуваат 10 креативни реклами #2.

Andreas Hatveit

Andreas Hatveit

Head in cloud

Head in cloud

Make a Drawing

Make a Drawing

Shoe Slide

Shoe Slide

Mexican Lays

Mexican Lays

Pain Cambodia

Pain Cambodia

Dog Training Lessons

Dog Training Lessons

Electric Torch

Electric Torch

Fly Macas

Fly Macas

Goodbye Innocence

Goodbye Innocence

gravatar
Автор: Даниел Брзанов
За авторот: Здраво! Јас сум Даниел a.k.a. Delicon, се занимавам со веб дизајн и програмирање повеќе од 10 години и сакам да го споделам своето знаење со сите што се заинтересирани за тоа.

1 коментар

  1. […] со огромни буџети, најчесто се работи „само“ за добра идеја. Уверете се и […]