Програмирање

Запознавање со jQuery

Со популарната JavaScript библиотека jQuery можете да ги проширите дизајнерските способности на вашата страна повеќе отколку што може само со CSS. Доколку имате познавање од CSS, учењето на jQuery ќе ви биде доста полесно.

jquery

Што е jQuery?

Според jQuery.com, jQuery е брза и мала JavaScript библиотека со која многу лесно се креираат веб ефекти со само неколку линии код. jQuery е дизајниран да го смени начинот на пишување на JavaScript код, така што, 10 линии JavaScript код ќе се претворат во само 2 линии.

Повеќе

Страна 5 од 512345